A lap alján jelszót kérek!

Kedves Évfolyamtársunk!

Az előzetes értesítések szerinti időpontban 2009. október 3-án

Évfolyamtalálkozó lesz.

16 órakor az Egyetem K épületének K II./ 21-22-es termében. Gyülekezés, regisztráció, katalógus, évfolyamvezetői matemetika előadás Rózsa Pali bácsival, majd átsétálunk a Stoczek étterembe (Bertalan Lajos utca 1-3.), ahol

18 órakor pezsgős köszöntő, majd svédasztalos vacsora.
20.3o-22 Főnix koncert az étteremben (Máté Péter régi zenekara a Vásárhelyi klubból újra összeállt és nekünk zenél, 24 óráig maradhatunk az étteremben)

A részvételi díj (vacsora, terem bérlet, technika és a zenekar ):

5500 Ft/fő

A jelentkezéssel egyidőben kérem a részvételi díjat az alábbi számlaszámra utalni szeptember 28-ig (előleget kell fizetnem)
Hertelendyné CIB Bank 10700165-37339609-53200008

A közelben szálláslehetőség van - s hogy ne kelljen a találkozó után autóba ülni- mindenki magának intézheti a (1)209 4883 telefonszámon a foglalást.

Ajánlom figyelmetekbe a honlapunkat: http://vip.water.hu/BME/69-74/ Tájékoztassátok azokat, akiknek nincs az e-mail címe ebben az adatbázisban! Kérjük tankörönként vállalja el valaki a körtelefont, mert mi nem tudunk mindenkit elérni!

A viszontlátás reményében üdvözlettel:

BozĂł Marcsi Ă©s Gálai Anti       
bme69-74@wa­ter.hu        

ui: Az adatbázisban nem szereplők nevét és email címét küld­jé­tek meg, a többit közvetlenül is beírhatjátok, vagy az in­nen le­tölt­he­tő táb­lá­zat­ban (vagy si­ma szö­veg­ál­lo­mány­ként emin­nen ) csa­tol­va a fen­ti ema­il­cím­re mi­u­tán a má­so­dik osz­lop (TAB utá­ni) kér­dő­je­le he­lyé­re az is­mert ada­to­kat egyet­len, akár jó hosszú sor­ban be­vés­té­tek.

Az év­fo­lyam­tár­sak ed­dig is­mert – rész­ben nem nyil­vá­nos - ada­ta­it az aláb­bi­ak­ban meg­te­kint­he­ted, ha vá­la­szolsz az aláb­bi kér­dés­re :
Töltsd ki a következő mezőt! Ki volt az évfolyamvezető tanárunk? : Enter/sorvége