Dr. BULKAI Lajos
(Győr, 1920. november 7.-Budapest, 2005. július 8.)

A győri bencés gimnázium elvégzése után 1943-ban szerezte meg a budapesti Műegyetemen gépészmérnöki diplomáját. Ezt követően előbb a peremartoni robbanóanyaggyárban dolgozott, majd a háború befejeztével szülővárosába, Győrbe került, ahol néhány éven belül a víz- és csatornaművek főmérnöke lett. Legelőször a közműhálózatokban, az átemelőtelepeken keletkezett háborús károk helyreállításában vett részt, majd pedig a fokozatosan meginduló fejlesztési munkákat irányította. Itt töltött 22 éve alatt a vízmű termelőkapacitása és csőhálózatának hossza mintegy megduplázódott, a kútvizek és felszíni vizek kezelésére berendezések létesültek, nagyméretű gyűjtőcsatorna épült, s megfúrták a Kisalföld első termál-kútját, melyhez fürdőt is építettek.

Közben Győrött építőipari szakközépiskolában is oktatott, majd 1964-ben a Műegyetem megbízta a vízellátás-csatornázási szakmérnöki tagozaton a gépészettel összefüggő ismeretek oktatásával a vonatkozó jegyzetek elkészítésével együtt.

Tevékenységének ismeretében a VITUKI 1967-re kérte áthelyezése engedélyezését az akkor szervezett víztechnológiai vezetésének ellátása végett. Ezt a feladatot nyugalomba vonulásáig, 1980-ig látta el, de tanácsadóként még ezt követően is az intézetben dolgozott. Ennek során főleg a felszíni vizek kezelésével foglalkozott, így a derítéssel, mely doktori értekezésének is témája volt. Munkatársaival szabadalmakat kapott egy kisebb helyidényű iszapfölözős derítőre, valamint elősegítette a korszerű csőköteges derítés hazai bevezetését. Az oldott szerves anyagok eltávolítása érdekében szorgalmazta az aktív szén alkalmazását. Foglalkozott a kútvizek metángáz-tartalmának eltávolításával, melyre a gyakorlatban bevált szabadal-mazott berendezést szerkesztett munkatársaival együtt. Irányításával sikeres félüzemi kísérleteket végeztek az intézetben a kétrétegű szűrés paramétereinek megállapítására, valamint foglalkoztak a nitrát-szennyezés talajban történő eltávolításával is.

Felelőse volt a hasonló feladatokat ellátó drezdai, prágai, pozsonyi kutató intézetekkel való együttműködésnek. Ezen kívül számos előadást tartott s szakirodalmi tevékenységét mintegy 60 cikk, jegyzet és tanulmány bizonyítja.

Elméleti munkásságáért, valamint a szakoktatásban elért eredményeiért 1980-ban Bogdánfy Ödön emlékéremmel, szakirodalmi tevékenységéért pedig 1981-ben Vitális Sándor nívódíjjal tüntették ki. A Magyar Hidrológiai Társaság 1994-ben tiszteleti tagjává választotta. 2003-ban vehette át gyémántdiplomáját.

Dr. Bulkai Lajos temetése
2005. július 25-én, hétfőn délelőtt 9.45-kor lesz
a budapesti Farkasréti temetőben
Az engesztelő szentmisét
aznap 11.30-kor a Szentlélek kápolnában (XI. Ulászló u. 15.) tartják.

Táviratcím: