MISTÉTH ENDRE
(Buziásfürdő, 1912. szeptember 10. – Budapest, 2006. július 12.)

A Budapesti József Nádor Műegyetemen 1935-ben szerzett mérnöki oklevelet. Utóbb a műszaki tud. doktora (1978), c. egyetemi tanár. 1938-tól magántervező mérnök és az FKGP tagja. 1945–1946 között iparügyi államtitkár, 1946-ban újjáépítési miniszter, majd 1946–1947 között építés- és közmunkaügyi miniszter., majd az Ipari Termelési Tanács elnöke. 1947-ben koncepciós politikai per áldozataként bebörtönözték. 1955-ben szabadult, s rehabilitálása után az UVATERV, majd a VIZITERV tervezője, szakági főmérnöke, irodavezetője, főstatikusa. Kiváló tervezőmérnök, több mint 300 műtárgy tervezése, statikai számítása fűződik a nevéhez (pl. máramarosszigeti Tisza-híd, Kossuth-híd, Manci-híd, Erzsébet-híd, heluáni Nílus-híd, egyiptomi forgóhidak, Ferihegyi repülőtér 2. sz. hangár, székelyföldi gabonatárházak, Kiskörei Vízlépcső,, Bős-nagymarosi Vízlépcsőrendszer, stb.). 1983-tól címzetes egyetemi tanárként a Budapesti Műszaki Egyetemen több tárgyat adott elő, oktatott szakmérnök-képző, mérnöktovábbképző kurzusokon. Kutatásainak főbb területei: a szerkezetek méretezés-elmélete a valószínűségszámítás alkalmazásával, valamint a mérnöki szerkezetek összetett gazdasági optimalizálása. Több mint 50 dolgozata jelent meg magyar és idegen nyelven, elsősorban a méretezéselmélet köréből, 4 könyv szerzője. Számos magyar és külföldi szakmai egyesület tagja, vezetésének irányítója. A MTA Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Bizottságának, a Vízgazdálkodás-tudományi Bizottságának tagja. Több állami és társadalmi kitüntetést. kapott. (Akadémiai Díj 1991, a Magyar Hidrológiai Társaság tiszteleti tagja 1991, Széchenyi Díj 1996,).
 
Személyében a Nagy Ferenc által vezetett koalíciós kormány utolsó minisztere távozott az élők sorából.Dr. Mistéth Endre
földi maradványait református szertartás szerint
2006. július 21-én, pénteken 14:15-kor
a budapesti Farkasréti temetőben
helyezték örök nyugalomba

Táviratcím: Mistéth Ákos, 9011 Győr, Lőtér u. 50.